TARIFES I PROMOCIONS


CÈDULA D’HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ.


Consisteix en la visita a la vivenda, per medir la seva superfície útil i revisar l’estat de les instal.lacions, i comprovar que compleix els mínims d’habitabilitat exigits pel Decret.


      Es realitza el certificat visat pel Col.legi d’Arquitectes, i es tramita a les oficines de la Generalitat. Se li entrega la cèdula                                                                  d’habitabilitat provisional, i en tres setmanes rebrà per correu la cèdula definitiva tramitada per l’Agència de l’Habitatge de    Catalunya.

      Preu promoció:  88 euros. IVA no inclòs. Inclou taxes del Col.legi d’Arquitectes i de la Generalitat.


INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE).


Realitzem tot el procés de l’Inspecció Tècnica de l’Edifici, des de l’informe tècnic, fins als tràmits de la Generalitat. Oferim serveis integrals de rehabilitació a particulars, Comunitats de propietaris i Administradors de finques.


Aquests són els terminis màxims per realitzar la inspecció:
- Anteriors a 1930:   fins el 31-12-2012
- Entre 1931 i 1950: fins el 31-12-2013
- Entre 1951 i 1960: fins el 31-12-2014
- Entre 1961 i 1970: fins el 31-12-2015
- A partir de 1971: fins el 31 de desembre de l’any en què l’edifici arribi als 45 anys d’antigüetat.

Les nostres tarifes s’obtenen en funció del número d’unitats (locals o habitatges) de l’edifici que s’hagi d’inspeccionar. Inclouen l’inspecció a l’edifici, la redacció de l’informe de la ITE, i la tramitació de l’expedient a l’òrgan competent.

Preu promoció:  280€ per la tramitació de l’informe + 20€ per cada habitatge o local de l’edifici. IVA no inclòs.


VISTES VIRTUALS EN 3D.


Tenim servei de modelar i renderitzar espais exteriors (nous edificis, reformes i ampliacions d’edificis existents).

Preu promoció: 350 euros, inclou dues vistes exteriors. IVA no inclòs.


I vistes per estudis d’interiorisme (propostes d’espais interior amb mobiliari).

Preu promoció:  a partir de 240 euros., inclou dues vistes interiors + 60 euros per vista addicional.  IVA no inclòs.CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS.


Consisteix en la visita a la vivenda, per medir la seva superfície útil i revisar l’estat de les instal.lacions, fusteries exteriors, característiques constructives de l’edifici, orientació de façana.


Pendents de l’aprovació del Reial Decret que obligarà a la realització de Certificació Energètica d’edificis existents, mitjançant les eines de càlcul reconegudes pel Ministerio, en aquest cas el programa Ce3x.

Serà necessària per poder vendre o llogar qualsevol vivenda existent.

Preu promoció: 120 euros. IVA no inclòs. Inclou taxes de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya    


     

  TOPOGRAFIA I REPLANTEIG.


            Medició de parcel.les, i confecció de  plànol amb format digital i paper.


Preu promoció: 410 euros.  IVA no inclòs.


Replantejos i nivellacions.

Cubicacions.

Preu segons treball.
BLOC

-

ARQU

ITEC

TURA