.ESTUDIS I PROJECTES

.REFORMA, AMPLIACIÓ I OBRA NOVA

.REHABILITACIÓ

.INTERIORISME

.DIRECCIONS D’OBRA ARQUITECTE I ARQUITECTE TÈCNIC

.CANVI D’ÚS, LEGALITZACIÓ, CERTIFICATS DE SOLIDESA

.CÈDULA D’HABITABILITAT DE PRIMERA I SEGONA OCUPACIÓ

.INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS (ITE)

.CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

.PERSPECTIVES VIRTUALS EN 3D

.TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

.COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT

.MAQUETES D’ARQUITECTURA

BLOC

-

ARQU

ITEC

TURA