1999

Arquitecta, per l' Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès,

Universitat Politècnica de Catalunya.


1994-98

Treball a l'estudi d'arquitectura de Josefina Tena  i Neus Almarcha a Barberà del Vallès. Projectes d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar.


1996

UIA '96.Premi del Royal Australian Institute of Arquitects. Juntament amb MªJ.Pacheco, R.Torres i S.Vinuesa.

Tema: 'Habitatge i espai públic en el centre històric de Barcelona'.


1996

Projecte corresponent al quart curs (equipaments) exposat a mostra de                                                        

projectes del Vallès a  l'Escola d'Arquitectura de Bucarest.


1997

Títol de First Certificate  expedit per la Cambridge University.


1998-1999

Treball a l'Estudi d'arquitectura i urbanisme de Manuel Ruisànchez i Xavier

Vendrell a Barcelona. Projectes d’habitatge plurifamiliar, i edificis de docència.


1999-2005

Treball de col.laboració amb CASA Consultors i Arquitectes, s.l., despatx de

l’arquitecte Francesc Pernas i Galí, a Cerdanyola del Vallès. Projectes

d’arquitectura hospitalària.


Des del 2000

Treball en despatx propi juntament amb Josefina Tena i Neus Almarcha.


2000

4ª lloc en el concurs pel Renovació i Ampliació de la Plaça Camilo Rius, de

Begues. Juntament amb R.Torres, S.Vinuesa i J.Tena.


2013  Màster en Eficiència Energètica dels edificis. Universidad Camilo José Cela  

Madrid.

BLOC

-

ARQU

ITEC

TURA