1999

Títol d’Arquitectura Tècnica, per l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.


2003

Títol de Graduat en Disseny d’Interiors, per Bau, Escola de Disseny, Universitat de Vic.    


1999-2002

Col.laboració a l’estudi d’Arquitectura de Josefina Tena i Neus Almarcha a Barberà del Vallès. Tema: habitatge.


2002-2003

Col.laboració a l’estudi d’Arquitectura de Miquel Lluch. Tema: maquetes d’urbanitzacions, i de concursos per   encàrregs de David Chipperfield, Solà- Morales.


2004-2007

Col.laboració a l’estudi d’Arquitectura Boncompte i Font com Arquitecte Tècnica i Interiorista.


Desde 1999

Activitat d’Arquitecta Tècnica i d’Interiorista, en diferents temes: vivenda unifamiliar i plurifamiliar edificis de docència, centres sanitaris, perruqueries i treballs de topografia.


2004-2008

Professora de Tècniques de Representació a Bau, Escola de disseny  de la Universitat de Vic,  en l’especialitat d’interiorisme.


2007

Premi X Biennal  d’Interiorisme de Girona. Amb perruqueria “Remei Serra. Cabell i bellesa”.


2007

Premi II Concurs Biennal de Fotografia de Construcció “L’objectiu Indiscret”


2010

Guanyadora de “Girona, Temps de Flors 2010” al Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona juntament amb l’Arquitecta Tècnica Teia Argelés.


2012

Títol de Grau d’Enginyeria de l’Edificació per l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

Forma part de la junta de gobern com a vocal del Col.legi Oficial d’interioristes de Girona.


Desde 2000

Formació en direfents cursos de disciplines artístiques escultòriques, ceràmica, joieria i costura.


www.atelier.cat

BLOC

-

ARQU

ITEC

TURA